MENU

Profil Madrasah

PROFIL MADRASAH ALIYAH MALNU PUSAT MENES PANDEGLANG

 

1. Nama Madrasah : MA MALNU PUSAT MENES PANDEGLANG
2. NSM : 131236010035
3. NSS : 310060
4. NPSN : 20622342
5. Jenjang Akreditasi : Peringkat A
6. Nomor BAP-S/M : 126/BAP-S/M-SK/XI/2017
7. Alamat Madrasah : Jl. Alun-alun Timur Menes 
  Desa : Purwaraja
  Kecamatan : Menes
  Kabupaten : Pandeglang
  Propinsi : Banten
8. No. Telepon : (0253) 5551028
9. Kordinat Lembaga :  
  a. Latitude : -6.375.646
  b. Longitude : 105.920.219
  c. LS/LU :  
  d. BT :  
10. NPWP Madrasah : 02.657.584.5-401.000
11. No. Rekening : 3866-01-000368-50-8
  Nama Buku Rekening : MAS MALNU PUSAT
  Bank : BRI Cabang Labuan Unit Menes
12. Nama Kepala Madrasah : Dra. HJ. SITI MAKIYAH, M.MPd
13. NIP Kepala Madrasah : 150381439
14. Tahun didirikan : 1962
15. Tahun Beroperasi : 1972
16. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Isam Mathla’ul Anwar Linahdlatil Ulama (MALNU)
17. Nama Ketua Yayasan  : KH. Hamdi Ma'ani
18. No. Akte Pendirian Yayasan : 02 Tanggal 02 Juni 2007 Notaris : ELYANA, SH.
19. Status Tanah : Hak Pakai Yayasan  
20. Status Gedung : Milik Yayasan
21. Keadaan /Luas tanah : 4.491 M (hak pakai) 23.000 M (wakaf)
22. Website : http://www.ma-malnupusatmenes.sch.id
23. E-Mail : mas_malnupusat@yahoo.com, admin@ma-malnupusatmenes.sch.id
24. Kronologi facebook : facebook.com/mamalnu.pusatmenes
25. Email facebook : mamalnu.pusatmenes@facebook.com

KOMENTAR