MENU

PROFIL LEMBAGA

PROFIL MADRASAH ALIYAH MALNU PUSAT MENES PANDEGLANG

 

1. Nama Madrasah : MA MALNU PUSAT MENES PANDEGLANG  
2. NSM : 131236010035        
3. NSS : 310060        
4. NPSN : 20622342        
5. Jenjang Akreditasi : Peringkat A        
6. Nomor BAP-S/M : 126/BAP-S/M-SK/XI/2017      
7. Alamat Madrasah : Jl. Alun-alun Timur Menes     
  Desa : Purwaraja        
  Kecamatan : Menes        
  Kabupaten : Pandeglang        
  Propinsi : Banten        
8. No. Telepon : (0253) 5551028        
9. Kordinat Lembaga :          
  a. Latitude : -6.375.646        
  b. Longitude : 105.920.219        
  c. LS/LU :          
  d. BT :          
10. NPWP Madrasah : 02.657.584.5-419.000      
11. No. Rekening : 3866-01-000368-50-8      
  Nama Buku Rekening : MAS MALNU PUSAT      
  Bank : BRI Cabang Labuan Unit Menes    
12. Nama Kepala Madrasah : Dra. HJ. SITI MAKIYAH, M.MPd    
13. NIP Kepala Madrasah : 196811092006042002        
14. Tahun didirikan : 1962        
15. Tahun Beroperasi : 1972        
16. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Isam Mathla’ul Anwar Linahdlatil Ulama (MALNU)
17. Nama Ketua Yayasan  : KH. Hamdi Ma'ani      
18. No. Akte Pendirian Yayasan : 02 Tanggal 02 Juni 2007 Notaris : ELYANA, SH.
19. Status Tanah : Hak Pakai Yayasan        
20. Status Gedung : Milik Yayasan        
21. Keadaan /Luas tanah : 4.491 M (hak pakai) 23.000 M (wakaf)  
22. Website : http://www.ma-malnupusatmenes.sch.id  
23. E-Mail : mas_malnupusat@yahoo.com, admin@ma-malnupusatmenes.sch.id
24. Kronologi facebook : facebook.com/mamalnu.pusatmenes  
25. Email facebook : mamalnu.pusatmenes@facebook.com  

KOMENTAR